• Cirkulära designprocesser och cirkulär kraft till utbildning

  Cirkulära designprocesser och cirkulär kraft för att...

  Under flera år har vi samarbetat med Nordiska Textilakademin, den nordiska textilakademin. Deras kurs "Cirkulära designprocesser" är ett yrkesutbildningsprogram som fokuserar på de väsentliga förändringar som krävs i textilproduktionen för att...

  Cirkulära designprocesser och cirkulär kraft för att...

  Under flera år har vi samarbetat med Nordiska Textilakademin, den nordiska textilakademin. Deras kurs "Cirkulära designprocesser" är ett yrkesutbildningsprogram som fokuserar på de väsentliga förändringar som krävs i textilproduktionen för att...

 • Reused Remade Påsk Smygtitt Treasure Eggs

  Raffinering av textilier i stor skala - Get an Eas...

  Textilavfall är en växande global utmaning. 🌱 80% av klimat- och miljöpåverkan kommer från produktionsprocessen*. ♻️ Återvinning sparar 5-10%**. 💚 Upcycling sparar 64%*. Vi har byggt...

  Raffinering av textilier i stor skala - Get an Eas...

  Textilavfall är en växande global utmaning. 🌱 80% av klimat- och miljöpåverkan kommer från produktionsprocessen*. ♻️ Återvinning sparar 5-10%**. 💚 Upcycling sparar 64%*. Vi har byggt...

1 av 2