Cirkulära partnerskap

Cirkulära partnerskap

När vi köper in vårt material samarbetar vi med hotelltextilproducenter, tvätterier och andra cirkulära företag som köper in textilavfall. Tillsammans med alla våra partner hjälper vi till att förlänga livscykeln för befintliga textilier och ge dem ett helt nytt liv. Vi delar visionen om en hållbar framtid där vi kan leva inom ramen för resurserna på en planet. Vi tror också på långsiktiga partnerskap som bygger på gemensamma värderingar som anges i vår Uppförandekod.

Tillsammans kan vi göra skillnad!