Globala mål

Globala mål

Målen för hållbar utveckling fastställdes 2015 av det internationella samfundet som en del av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, genom vilken världens länder gemensamt åtog sig att utrota fattigdomen, hitta hållbara och inkluderande utvecklingslösningar, garantera allas mänskliga rättigheter och i allmänhet se till att ingen lämnas efter till 2030.

Genom att välja våra produkter bidrar du positivt till Agenda 2030 och fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling:

SDG 6 - Rent vatten och sanitet för alla
SDG 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SDG 12 - Hållbar konsumtion och produktion
SDG 14 - Hav och marina resurser

Genom att välja våra produkter bidrar du positivt till Agenda 2030 och fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling:

SDG 6 - Rent vatten och sanitet för alla
SDG 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SDG 12 - Hållbar konsumtion och produktion
SDG 14 - Hav och marina resurser