Intervju med Textildialogen

Textildialogen

Vår medgrundare Pia Walter var inbjuden till Textdialogen för att delta i en paneldiskussion med Henrik Sundberg från H&M Group för att prata om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen driver dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.

Syftet med Textildialogen är att minska miljö- och hälsopåverkan i hela den textila värdekedjan från produktion och konsumtion till avfallshantering och bidra till mer resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Du kan lyssna på hela diskussionen här.

Tillbaka till Journalen