Plastflaskor används som glödlampor

Det nya cirkulära tänkesättet - reparation, omdesign och återanvändning

Endast cirka 10 procent av all plast som slängs i Sverige återvinns till ny plast, resten förbränns i fjärr- och kraftvärmeverk och blir till energi. Så återvinning bör knappast vara vår första tanke på att hjälpa miljön.

den här artikelnkan vi läsa om den vanliga frasen "minska, återanvända och återvinna", ett uttryck som för en tid sedan ansågs vara den rätta vägen mot en grönare framtid. Nu är återvinningsbehållare en del av vardagen runt om i världen och ett lysande exempel på vår förmåga att samarbeta för jordens bästa.

Återvinningsstation för avfall

Vi har dock kommit till en punkt där det inte räcker med att sortera burkar, flaskor och tidningar i lämpliga behållare för att förhindra att vårt avfall förstör vår planet. Alltför många av våra produkter lämnas för att brytas ned på soptippar och i vattendrag.

Om vi inte gör något kommer våra hav att fyllas med fler plastbitar än fiskar år 2050 - Det hotar det marina livet, industrier, människor och miljön.

För att förhindra det värsta scenariot för vår planet behöver vi ett nytt kollektivt tankesätt i linje med det som gav upphov till återvinning för flera decennier sedan. Det är dags att vi anammar idén om en cirkulär ekonomi - en ekonomi som gör allt för att stoppa avfallet på produktionsnivå, där det börjar. Men den cirkulära ekonomin uppmuntrar ett annat tankesätt:"reparera, omarbeta, återanvända".

Olika återanvändbara material som hålls upp av händerna

Hur tar vi oss dit? 

Det är viktigt att skapa medvetenhet. Vi behöver också förändringar i lagstiftningen - inklusive väl utformade lagar, strategier och standarder - som uppmuntrar och skyddar projekt inom den cirkulära ekonomin. Det finns så mycket vi kan göra för att främja den cirkulära ekonomin och hjälpa den att växa. Om vi arbetar tillsammans och är engagerade kommer våra ansträngningar inte att gå till spillo.

Så låt oss rädda vår planet, en produkt i taget! 

Är du intresserad av att läsa mer om miljön och vad vi gör? Klicka på här för att bläddra bland våra journalposter.

Tillbaka till Journalen